Rozporządzenie Prezydenta o zarządzeniu konkursu na sędziów TS
#1
Cytat:
[Obrazek: mini_oie_292066qCfX37lQ.png]
Rozporządzenie prezydenta w sprawie zarządzenia konkursu na sędziów Trybunału Sprawiedliwości

Art. 1.
Niniejsze rozporządzenie ma na celu zarządzanie, ustalenie zasad i etapów konkursu na sędziów Trybunału Sprawiedliwości.

Art. 2.

Tymoteusz Alatriste w związku z brakiem jakiejkolwiek aktywności i zainteresowania traci stanowisko Sędziego w Trybunale Sprawiedliwości.
2. Henryk Wespucci w związku z objęciem funkcji Prezydenta UTN traci stanowisko Sędziego w Trybunale Sprawiedliwości.

Art. 3.
1. I etap konkursu na sędziów odbędzie się w dniach 14-16 września 2018 roku.
2. Podczas pierwszego etapu konkursowego osoby zainteresowane składają zgłoszenia w wyznaczonym do tego celu wątku w dziale Pałacu Prezydenckiego.
Art. 4.
1. II etap konkursu na sędziów odbędzie się w dniach 17-20 września 2018 roku.
2. Podczas drugiego etapu osoby, które zgłosiły w etapie pierwszym chęć pełnienia funkcji sędziego uzupełniają swoje zgłoszenie o uzasadnienie swojej kandydatury, które należy wysłać wiadomością prywatną do Prezydenta Unii Trzech Narodów.
Art. 5.
Wyniki konkursu zostaną podane do informacji publicznej w dniu 21 września, po godzinie 18:00 czasu środkowoeuropejskiego.
Art. 6.
Kwestie sporne dotyczące konkursu rozstrzyga Prezydent UTN.
Art. 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Prezydent Unii Trzech Narodów
Henryk Wespucci
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gościUser Profile Send Private Message E-mail Find all posts Find all threads Mod Tools Admin Tools