Rozporządzenie Prezydenta o powołaniu Rady Ministrów
#1
Cytat:
[Obrazek: mini_oie_292066qCfX37lQ.png]
Rozporządzenie prezydenta w sprawie powołania Rady Ministrów

Art. 1.
Niniejsze rozporządzenie ma na celu powołanie członków Rady Ministrów i przyznanie im odpowiednich kompetencji

Art. 2.

1. Powołuje się na urząd Ministra pana Jana Lubomirski-Dostojewski i powierza mu się kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.
2. Jest on w rozumieniu ustawy ministrem odpowiednim ds. wojskowości.
3. Realizuje on politykę Rady Ministrów względem Sił Zbrojnych, przedstawia plan działania i rozwoju Sił Zbrojnych, w imieniu Prezydenta - Zwierzchnika Sił Zbrojnych kontroluje i koordynuje działania Sił Zbrojnych Unii Trzech Narodów, oraz innych jednostek militarnych i paramilitarnych podległych pod Ministerstwo Obrony.

Art. 3.
1. Powołuje się na urząd Ministra pana Jana Dugosza i powierza mu się kierowanie Ministerstwem Finansów i Gospodarki.
2. Jest on w rozumieniu ustawy ministrem odpowiednim ds. finansów, oraz ministrem odpowiednim ds. gospodarki.
3. Koordynuje on działanie systemu gospodarczego Unii Trzech Narodów, a w szczególności Banku Trzech Narodów. Jest on odpowiedzialny za emisję i dodruk pieniądza. Ustala w drodze postanowienia płace dla urzędników państwowych, dba o przestrzeganie ustaw dotyczących gospodarki.

Art. 4.
1.Powołuje się na urząd Ministra pana Kamiljana Harlin-Wespucci i powierza mu się kierowanie Ministerstwem Afer Zagranicznych.
2. W rozumieniu ustawy jest on ministem ds. dyplomacji.
3. Prowadzi on w imieniu Prezydenta Unii Trzech Narodów korespondencję dyplomatyczną, kieruje działalnością ambasad i ambasadorów Unii Trzech Narodów, wykonuje inne zadania zlecone mu przez Prezydenta.

Art. 5.
Kompetencje ministra właściwego ds. spraw wewnętrznych i ministra właściwego ds. administracji przejmuje Prezydent.
Art. 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.

/-/ Prezydent Unii Trzech Narodów
Henryk Wespucci
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gościUser Profile Send Private Message E-mail Find all posts Find all threads Mod Tools Admin Tools